Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.

Smoke Resin Remover DB

A01058

Smoke Resin Remover DB benyttes til mekanisk fjerning av ekstremt vanskelige forurensninger som f.eks. rester av rester av røyk-harpiks, antifriksjons- og rullelagerfett og harpiksdannende fett og oljer. 

Så middelet brukes hovedsakelig innen vedlikehold for effektiv rengjøring av maskindeler. 

Det er godkjent av Deutsche Bahn AG og er derfor også velegnet for rengjøring av tog og togkomponenter. 

 • Fjerner rester av røyk-harpiks, harpiksdannende fett og oljer samt antifriksjons- og rullelagerfett 
 • Universalt anvendelig i sprøyterengjøringsenheter med ett eller flere kammer (varmtvanns delevaskere), nedsenknings- og ultralyds renseenheter og spesielt i RWR Pipe- and Heat Exchanger rengjøringsenheter
 • Godkjent av Deutsche Bahn AG: SAP 667 836

Product sizes

Plastkanne 10 l

Plastkanne 20 l

Plastfat 200 l

IBC 1000 l

Product Details

Den sterkt konsentrerte, vannbaserte alkaliske Smoke Resin Remover DB inneholder spesielt...more
Smoke Resin Remover DB

Den sterkt konsentrerte, vannbaserte alkaliske Smoke Resin Remover DB inneholder spesielt utvalgte sprøyterengjøringsenheter med ett eller flere kammer (HTW’s), nedsenknings- og ultralyds renseenheter og spesielt i RWR Pipe- and Heat Exchanger rengjøringsenheter. 

For rengjøring av tog og togkomponenter brukes også spesielle anvendelsessystemer. 

Dette betyr at rensemiddelet er universalt anvendbart og fjerner ekstremt vanskelige forurensninger effektivt, som f.eks. røyk-harpiks, karbonavleiringer eller harpiksfett fra maskindeler eller komponenter. 

Den kan skylles av med vann uten å etterlate rester og kan derfor også brukes i Næringsmiddelindustrien. 

 • Meget konsentrert, vannbasert alkalisk rengjøringsmiddel
 • Fjerner effektivt selv de vanskeligste forurensningene 
 • Universalt anvendelig innen mekanisk rengjøring 
 • Optimal rengjøringstemperatur ved ca. 60°C / 140°F 

Related links to "Smoke Resin Remover DB"

Tips & Hints

Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen oder hochglanzpolierten Metallen einsetzen. Im Vorab an einer unauffälligen Stellen auf Materialverträglichkeit prüfen.

Seals of approval
Free from volatile organic compounds
Technical specificationmore

Technical specification

Material: Iron, Steel / stainless steel
Contamination: Bitumen, heavy greases, crude oil, carbonized organic contaminations, Oil, grease, dirt, synthetic oils and greases, Paint, ink, Proteins, blood, Smoke and soot, Vegetable and/or animal grease
Hazard warnings: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Met. Corr. 1, Skin Corr 1A
Labeling: Labelled
Mechanics: Dispozitive de curățare automată, Immersion bath, Manuel (hand wash), Manuel (hand wash) vertical surfaces, RWR, Ultrasonic
Positiv-Icons: VOC free!
Universalt anvendelige i rengjøringsenheter med ett eller flere kammer(HTWs), nedsenknings- og...more

Field of application

 • Universalt anvendelige i rengjøringsenheter med ett eller flere kammer(HTWs), nedsenknings- og ultralydsenheter og spesielt i rør- og varmevekslings rengjøringsenheter (RWRs) 
 • For bruk innen vedlikehold 
 • For rengjøring av gods- og passasjertog 
 • Velegnet for bruk i Næringsmiddelindustrien
Smoke Resin Remover DB tilsettes det respektive rensesystemet blandet med vann i forhold opp til...more

Usage

Smoke Resin Remover DB tilsettes det respektive rensesystemet blandet med vann i forhold opp til 1:40. Oppvarming av rensevæsken øker rengjøringseffekten og forkorter rengjøringstiden. Den optimale rengjøringstemperaturen er ca. 60°C/140°F. Ved bruk i Næringsmiddelindustrien må overflatene skylles grundig med vann etter rengjøring. 

For å beskytte alkali-sensitive overflater eller blankpolerte metaller anbefales det å sjekke materialkompatibiliteten på et mindre synlig sted. 

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation