Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.

GS 200

A50065

Ikke merkepliktig rensemiddel med ekstremt høy oppløsningsevne

Ferdigblandet, klar til bruk rengjøringsmiddel basert på fornybare råmaterialer, med ekstremt høy oppløsningsevne. Et effektivt alternativ til løsemidler inneholdende VOC og / eller irriterende stoffer. Middelet fjerner karboniseringer, vanskelig fett, antirust voks, limrester, bitumen, Tectyl, silikon, fugemasser, gummi og mye mer.

 • For fjerning av meget kraftige forurensninger 
 • VOC-redusert, ikke brennbar 
 • Høyt flammepunkt (> 100°C / 212°F) øker dermed sikkerheten under påføring 
 • NSF-godkjent

Product sizes

Triggerflaske 500ml

Plastkanne 20 l

Metall-Fass 200 l

IBC 1000 l

Product Details

GS 200 løser opp vanskelige forurensninger på en naturlig måte. Den spesielle fordelen med dette...more
GS 200

GS 200 løser opp vanskelige forurensninger på en naturlig måte. Den spesielle fordelen med dette rengjøringsmiddelet er at en stor del av ingrediensene er basert på fornybare råmaterialer og ikke olje. Disse naturlige ingrediensene skiller seg ut med sin ekstremt gode oppløsningsevne av vanskelige forurensninger. Et fullverdig alternativ til løsningsmidler som inneholder VOC og / eller irriterende stoffer. Et ekstremt tynt lag vil være tilstrekkelig for å fjerne vanskelige forurensninger. Optimal ytelse kombinert med beskyttelse av arbeidstaker og redusert miljøbelastning. Det svært konsentrerte rengjørings- og avfettingsmiddelet er blitt NSF-godkjent for bruk i Næringsmiddelindustrien. 

Vanskelig fett, antirust voks, limrester, bitumen, Tectyl, silikon, fugemasser, gummi, vanskelig karboniseringer – resultater av termisk nedbrytning av syntetiske materialer og olje og mange flere, kan effektivt fjernes fra kulelagre, snekkedrev, sylindere og dyser. Fastbrente oljelag løses opp og fjernes sikkert fra gearkasser og motorer. På grunn av sine produktegenskaper vil rengjøringsmiddelet fordampe saktere enn vanlige løsningsmidler. Dette medfører lengre eksponeringstider og dermed høy effektivitet. Det vil ikke etterlate noen oljerester på de rengjorte flatene. 

Med sitt høye flammepunkt (> 100°C / 212°F) forsterker fettoppløseren sikkerheten under påføring. VOC-reduksjonen muliggjør meget lavt utslipp av produktavgasser under anvendelse, noe som innebærer liten eksponering for den ansatte og lite miljøforurensning. 

GS200 er ferdigblandet for manuelle bruksområder eller til synkebad (også resirkulerbare).

Bare spray på et tynt lag og tørk av med en absorberende klut etter en liten stund. Den rengjorte overflaten vil deretter være praktisk talt restefri.  

 • VOC-redusert, ikke brennbar 
 • Et alternativ til VOC-holdige og / eller irriterende løsemidler
 • For fjerning av meget kraftige forurensninger, slik som olje og fett, bitumen, smøremidler, antikorrosjon voks, harpiks, rester av og merker etter gummi og lakk / maling
 • For fjerning av innbrente oljelag i gearkasser og motorer 
 • For fjerning av beskyttelsesfilm- og limrester 
 • Høyt flammepunkt (> 100°C / 212°F)
 • Meget økonomisk, et meget tynt lag er tilstrekkelig 
 • Utmerket rengjøringseffekt også ute i kulden 
 • Behagelig duft
 • NSF-godkjent i henhold til K3 146720

Related links to "GS 200"

Seals of approval
the cleaner is ready-to-use
Optimal performance, protection of employees, reduction of environmental influences
No labelling required under the CLP Regulation
Suitable for use in the food industry
Reduced volatile organic compounds
Technical specificationmore

Technical specification

Material: aluminium, non-ferrous metals, steel / stainless steel, tiles, zinc-coated surfaces
Contamination: adhesive and glue residues, adhesives, resin, glue, wax, tar, sealant residues, corrosion protection light, corrosion protection overseas, grease, nicotine, oil, separating agents, resin, rubber residues, tar, wax
Test contamination: burnt-in organic contaminations
Check material compatibility: plastics, rubber, varnished surfaces
Cleaner basis: solvent
Concentrate: Ready-To-Use
NSF certified: yes
VOC Content: VOC reduced
Manual/automatic: manual
Seal of approval: klar til bruk, Nature Boost, No labelling, NSF, VOC reduced!
Labeling: label-free
Mechanics: immersion bath, manuel (hand wash)
Universalt anvendelig, både manuelt og i nedsenkningsprosesser, der vanskelig fett, antirust...more

Field of application

Universalt anvendelig, både manuelt og i nedsenkningsprosesser, der vanskelig fett, antirust voks, limrester, bitumen, tektyl, silikon, tetningsmidler, gummi og mye mer må fjernes fra metalloverflater. Produksjon, vedlikehold, rengjøring og service innen industri og handel, også i varme og kalde omgivelser. NSF-sertifisert under K3 for bruk i Næringsmiddelindustrien. 

GS200 er klar til bruk for manuelle bruksområder og for nedsenkningsprosesser (også...more

Usage

GS200 er klar til bruk for manuelle bruksområder og for nedsenkningsprosesser (også resirkulerbar). Bare spray på et tynt lag og tørk av med en absorberende klut etter en kort virkningstid. Den rengjorte overflaten vil da være praktisk talt restfri. 

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation