Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.
PROLAQ L 500

PROLAQ L 500

A02017

Lakkfjerner for bruksområder for lakk og lakkeringsutstyr 

PROLAQ L 500 benyttes for rengjøring av spraypistoler, pumper, filter, malingsbørster, lakk-kanaler osv. Den organiske væsken har en rekke bruksområder og er spesielt egnet for fjerning av lakk og maling som inneholder løsningsmidler. Dens fulle rensepotensial kommer til rette både i manuelle og mekaniske bruksområder. VOC-redusert og beskytter dermed brukers helse, miljø og sikkerhet. 

 • Hovedsaklig for lakk og maling som inneholder løsningsmidler 
 • For mekanisk og manuell bruk 
 • For rengjøring av forskjellige lakkeringssystem 
 • Resirkulerbar, 5-10 ganger gjenbrukbar 

Product sizes

Plastkanne 20 l

Plastfat 200 l

IBC 1000 l

Product Details

Rensevæsken viser en konstant høy rengjøringsevne. Med sitt utvalg av høykvalitets ingredienser...more
PROLAQ L 500

Rensevæsken viser en konstant høy rengjøringsevne. Med sitt utvalg av høykvalitets ingredienser fjerner man løsemiddelbasert en- og tokomponents akryl- eller epoksylakk, melamin og alkydmaling. Ettersom produktet ikke er brannfarlig utgjør det ingen brannfare for bedriften. PROLAQ L 500 kan benyttes i PROLAQ Compact og PROLAQ Auto rensesystem. Det er her rensevæskens resirkulerbarhet kommer til sin rett, noe som gjør det 5-10 ganger gjenbrukbar. Etter det kan væsken enkelt bortskaffes sammen med løsningsmiddelavfallet. 

 • Hovedsaklig for lakk og maling som inneholder løsningsmidler 
 • For mekanisk og manuell bruk 
 • VOC-redusert (EC: < 20 % VOC innhold; CH: < 36 % VOC innhold) 
 • Rengjør filter, børster, malingsruller 
 • Kun merket med et utropstegn 
 • Ingen farlig substans
 • For rengjøring av forskjellige lakkeringssystem 
 • Resirkulerbar, 5-10 ganger gjenbrukbar 
 • Ikke brennbar

Related links to "PROLAQ L 500"

Technical specificationmore

Technical specification

Material: aluminium, non-ferrous metals, steel / stainless steel, tiles, varnished surfaces
Hazard warnings: Eye Irrit. 2
Contamination: ink, paint, varnish, pigmented ink, printing ink
Mechanics: immersion bath, manuel (hand wash), varnish removal
Cleaner basis: solvent
VOC Content: VOC reduced
Manual/automatic: manual
Labeling: minor lableing
For rengjøring av lakkpåførings- og lakkbehandlingsutstyr som for eksempel sprøytepistoler,...more

Field of application

For rengjøring av lakkpåførings- og lakkbehandlingsutstyr som for eksempel sprøytepistoler, pumper, filtre, pensler, lakkeringskanaler, stensiler osv. 

For å rengjøre fukte utstyret med PROLAQ L 500 eller send det ned i væsken, la virke en kort...more

Usage

For å rengjøre fukte utstyret med PROLAQ L 500 eller send det ned i væsken, la virke en kort stund og fjern forurensningene med en gjennomstrømningsbørste. For å akselerere tørkingen anbefaler vi å tørke den rengjorte overflaten med trykkluft.

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation