Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Making Green Work

Filosofien til vårt selskap, “MAKING GREEN WORK”, gjør det klart at vi ikke ønsker å skape en grønn plass bare i huset vårt men, ved hjelp av våre produkter og teknologier, også i andre selskaper. 

Ved å utvikle hensiktsmessige system og systemløsninger har vi som mål å imøtekomme dagens behov og å bruke ressurser på en slik måte at fremtidige generasjoner også vil være i stand til å tjene på dem. 

“For oss betyr bærekraft å ta ansvar, både for våre entreprenør- og samfunnsmessige handlinger så vel som for alle miljømessige hensyn.” 

Ulrich Berens, Formann av Representantskapet 

Som en følge av dette legger vi størst vekt på prinsipper som sparer miljøet, håndtering av 

ressurser på en ansvarlig måte, bærekraft og helse og sikkerhet. 

Følgelig gjennomførte vi allerede i 1996 et fullt integrert miljøstyringssystem, som nå er 

godkjent av Lloyd’s Register Deutschland GmbH i henhold til retningslinjene i den gjeldende 

DIN ISO 14.001 -standarden. 

Vi tenker helhetlig og handler bærekraftig. 

Det er derfor vi, under utviklingen av våre system og løsninger, ser på hele livsløpet. 

MAKING GREEN WORK i produksjon 

I produksjon legger vi stor vekt på bruk av bærekraftige råvarer og å generere den største delen av energien som brukes til produksjonen selv. Vi tar sikte på å utvikle effektive produkter basert på naturlig aktive ingredienser (NATURE BOOST produkter) så langt som teknologisk mulig. 

MAKING GREEN WORK i anvendelse 

Våre systemutviklinger er basert på optimalisering av prosesser som kjører ute hos kundene. 

Fokuset er på helse, miljø og sikkerhet under påføring, uten å svekke effektiviteten av renseprosessen. Våre produkter er vannbaserte og uten farlige kjemikalier. De inneholder ingen stoffer fra den gjeldende EChA Candidate List of Substances (REACh). I tillegg er mange av våre rengjøringsprodukter ikke merkepliktige i henhold til CLP forordningen. Dette er bra for beskyttelse av den ansatte og gjør i tillegg lagring enklere og kostnadsbesparende med tanke på HAZMAT opplæring og lignende. 

De inneholder ingen chelateringsmidler som f.eks. binder tungmetaller. På denne måten unngår man avleiringer etter sterke kjemiske forbindelser som kan være miljøskadelige. Vi er avhengige av økt bruk av fornybare tensider avvegetabilsk opprinnelse med en høy og rask biologisk nedbrytbarhet. 

Mange av våre produkter er VOC-frie eller –reduserte, noe som gjør dem til en erstatning for løsemidler. I tillegg bruker vi i vår BIO-CIRCLE delevasker rengjøringsmidler som inneholder mikroorganismer for olje- og fettnedbrytning. Anvendelsen av denne såkalte hvite bioteknologien representerer også et effektivt alternativ til kalde rengjøringsmidler og andre løsningsmidler. 

Som en regel avstår vi fra å bruke konserveringsmidler, lukter er spesielt utvalgt og deres bruk holdes til et minimum eller avstås helt og holdent. En rekke av våre produkter er dermatologisk testet og har en god hudkompatibilitet. NSF-godkjente rengjøringsmidler, som CB 100, kan til og med benyttes i Næringsmiddelindustrien fordi de kan tørkes fullstendig av og stoffer vil ikke overføres matvarer eller deres overflater. 

Energieffektivitet fremmes ved å bruke produkter for lave temperaturer (CLEAN BLUE -produktene). De er effektive å bruke allerede ved romtemperatur. 

MAKING GREEN WORK i avfallshåndtering 

Avfallsreduksjon og – forebygging spiller en viktig rolle innen avfallshåndtering.

Derfor er våre rengjøringssystem utviklet som resirkuleringsanlegg, noe som garanterer lengre levetid og lengre vedlikeholdsintervall på vaskeren. På denne måten reduserer du ikke bare avfall, du sparer også på ressursene. I tillegg kan våre rengjøringsmidler fylles på gjenbrukbare sprayflasker, noe som er veldig praktisk. Videre er våre midler BIO-CIRCLE L, UNO W, og ALUSTAR 300 testet i henhold til ÖNORM B 5105 og kan behandles ved å separere oljen i denne ved hjelp av en oljeutskiller. 

Dermed går det “en grønn tråd” gjennom alle prosessene for produksjon, anvendelse og avhending.

Kort fortalt om MAKING GREEN WORK: 

 • Bruk av naturlige ingredienser så langt som teknologisk mulig 
 • Høy og rask biologisk nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer av vegetabilsk opprinnelse 
 • Mange av produktene har blitt dermatologisk testet og har en god hudkompatibilitet 
 • Som en regel avstår vi fra å bruke konserveringsmidler 
 • Duftene er spesielt utvalgt og deres anvendelse er begrenset til et minimum eller avstås helt og holdent 
 • Ingen bruk av chelateringsmidler 
 • Inneholder ingen farlige kjemikalier – ingen stoffer fra gjeldende EChA Candidate List of Substances (REACh) 
 • Gjenbrukssprayflasker 
 • Beskyttelse av ressurser gjennom bruk av resirkuleringsanlegg 
 • Energieffektive lavtemperatur produkter
 • Takket være mikroorganismer utgjør BIO-CIRCLE væskeserien et kraftig alternativ til kalde rengjøringsmidler og andre løsningsmidler