Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Miljøvern og Kvalitet

Miljøvern, bærekraft og kvalitet er dypt forankret i bedriftens verdier. 

Derfor implementerte vi allerede i 1996 et fullt integrert miljøstyringssystem som regelmessig godkjennes av Lloyd’s Register Deutschland GmbH i henhold til retningslinjene til den globalt gjeldende DIN EN ISO 14.001 -standarden. 

Sertifiseringen bekrefter det faktum at vi håndterer ressurser på en ansvarlig måte: 

med råmaterialer som brukes i produksjon, med energi og vann og også med avfall. 

“Etter vår mening er frivillig deltakelse i dette miljøstyringssystemet den rette måten for kontinuerlig forbedring av miljøvern.” Birgit Große, Administrerende Direktør, Tyskland. 

Du finner vårt gjeldende ISO 14001 –sertifikat her.

Vårt bærekraftige, overordnede konsept er basert på å følge livssyklusen til våre produkter og systemer og overvåke dem fra produksjon, til bruk og så til avhending. 

For å spare ressurser sørger vi for at en stor del av energien som forbrukes under prosessene ved vårt anlegg er generert av oss selv. 

Når vi utvikler våre system og produkter legger vi særlig vekt på at de ikke bare sørger for en høy ytelse men at de også er miljøkompatible. 

Eksisterende prosesser hos kundene danner grunnlaget for utviklingen av disse systemløsningene. De tidligere benyttede prosessene er forbedret på en slik måte at miljøet beskyttes og arbeidssikkerheten forbedres mens effektiviteten holder seg på et høyt nivå og presenterer dermed et kvalitetsmessig effektivt alternativ. 

Våre systemløsninger er utviklet for en rekke bruksområder og skiller seg ut for dere spesielle egenskaper som bidrar til å beskytte både miljø og bruker. Disse egenskapene innebærer først og fremst å redusere farlige stoffer, spare ressurser, energi og redusere avfall. For eksempel gjør bruk av filtre og resirkuleringssystem det mulig for rensevæsken å brukes lenger og dermed produsere mindre avfall. Videre kan for eksempel sprayflaskene etterfylles igjen. 

Med de spesielle egenskapene til våre rensesystem og rensemidler påtar vi oss ansvar for å beskytte både miljøet og vårt samfunn. Under finner du en oversikt over disse egenskapene: 

Nature Boost 

Nature Boost rensemidler fokuserer på optimal ytelse, beskyttelse av arbeidstaker og reduksjon av miljøpåvirkninger. De er basert på fornybare råmaterialer og deres utmerkede oppløsningsegenskaper gjør dem spesielt egnet på kraftig fett, olje, klebemidler og også maling og blekk. 

VOC-fri, VOC-redusert

The European VOC Solvents Directive (det Europeiske VOC løsemiddeldirektivet) (1999/13/EC) har som formål å redusere bruken av løsemidler og VOC-utslipp i miljøet betydelig og dermed beskytte miljøet og menneskers helse. Under utvikling og produksjon av våre produkter legger vi stor vekt på å utvikle og produsere VOC-fri eller VOC-reduserte produkter. Ved mange bruksområder kan de vannbaserte rensemidlene erstatte løsningsmidler helt. For en rekke svært flyktige løsningsmidler tilbyr vi alternativer for å oppfylle reduksjonsplanen. 

Clean Blue – energieffektivitet 

I tider med økende energikostnader og begrensede ressurser blir effektiv bruk av energi stadig mer viktig i alle sektorer. Lavtemperatur rensemidlene er utviklet for mekanisk og manuell bruk. 

De sparer energi og fjerner effektivt kraftige forurensninger allerede ved romtemperatur. Rensemidlene kan brukes fleksibelt ved alle temperaturer, deler kan bli målt på en riktig måte, ferskvannsforbruket er redusert og risikoen for overflatetørking på delene er mindre. 

Reduksjon av farlige stoffer 

Med effektive systemer og ikke-skadelige produkter klarer vi å optimalisere prosessene ute hos våre kunder. Til tross for at rengjøringen er ufarlig opprettholdes kvaliteten på rengjøringsresultatet. 

Ikke noe mer tidkrevende, kostbar håndtering av farlige stoffer. Egne lager for farlige stoffer, 

opplæring innen farlige stoffer og samlede drifts- og instruksjonshåndbøker er ikke lenger påkrevd. 

De ansattes helse og miljø er beskyttet. Selv lærlinger har lov å håndtere produktene. 

Rengjøring i Næringsmiddelindustrien 

I Tyskland er rengjøring i Næringsmiddelindustrien underlagt the German Food, Consumer Goods and Feed Code (LFGB). I henhold til Sec. 2 LFGB er rengjøringsmidler forbruksvare. Det er forbudt å sette forbruksvarer i omløp som inneholder stoffer som kan overføres til matvarer eller deres overflater. Noen av våre vannbaserte rensemidler er velegnet for bruksområder i Næringsmiddelindustrien i henhold til Sec. 31 LFGB fordi de er blandbare med vann og kan tørkes av uten å etterlate rester. 

NSF (National Sanitation Foundation) registrering

I tillegg er en rekke av våre rensemidler for bruk i Næringsmiddelindustrien også godkjent av NSF, noe som betyr at de er registrert og godkjent på et internasjonalt nivå. NSF International er en uavhengig, non-profit organisasjon for produkttester og sertifiseringer som ble grunnlagt i USA og som fastsetter standarder for et bredt spekter av husholdnings- og industriprodukter. NSF registreringen gir brukere og inspeksjonsinstansene trygghet om at våre produkter er i samsvar med Næringsmiddelforskrifter. 

Rensemidler testet i henhold til ÖNORM B 5105 

Våre rensemidler BIO-CIRCLE L, ALUSTAR 300 og UNO W er registrert og testet i henhold til ÖNORM B 5105. 

Dette betyr at de kan bearbeides ved hjelp av en oljeseparator. Disse rensemidlene skilles forsiktig ut siden oljen ikke emulgerer. Det som blir igjen er konsentrerte avfallstoffer som kan avhendes på et egnet avfallsmottak. Det behandlede middelet inneholder ikke noe mer mineralolje og er klar til bruk igjen. På den måten vil rensemidlene som er blitt testet i henhold til ÖNORM B 5105 redusere avfallet og beskytte miljøet.

14001U-1

cart-white

cart-white

cart-whitepositive-icons-natureboost

positive-icons-vocfree

positive-icons-cleanblue

positive-icons-nsf

positive-icons-oenorm