Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Innovasjon

Partnerskap for suksess 

Med mer enn 30 års erfaring innen overflateteknologi arbeider vi hånd i hånd med utvikling av alternative og bærekraftige systemer og produkter, med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Alle ansatte er involvert i utviklingen av innovative produkter og bidrar til å fremme nye teknologier. 

For eksempel arbeider vår feltavdeling og teknologiavdeling for bruksområder tett sammen for å komme frem til optimale løsninger, oppdage nisjer og finne og utvikle nye måter å imøtekomme disse på. Vår interne Forsknings- og Utviklingsavdeling gir denne oppgaven sin utelukkende oppmerksomhet. I tillegg samarbeider avdelingen med universitetene i Bielefeld og Paderborn om fremtidsrettede prosjekter innen områdene overflatekjemi, bioteknologi og miljøvern. 

På denne måten får man frem nye ideer og løsninger for å tilfredsstille kundenes krav og kravene til morgendagens marked. 

Allerede fra 2002 til 2004 utviklet vi våre forretningsprosesser ved å følge prinsippene om bærekraftig utvikling assistert av prosjektet “Kooperativ, bærekraftsorientert referansemåling” av fremtidige selskap og fikk dem sammenlignet med de fra andre selskap. Vi deltok i prosjektet sammen med fire andre små og mellomstore bedrifter. Det var vitenskapelig gjennomført av Wuppertal Institutt for Klima, Miljø og Energi. Dette innovative prosjektet fastslo en sammenheng mellom de krevende kravene til bærekraft og dets bruksområder i små og mellomstore bedrifter. 

I løpet av de siste årene har vi gjort store fremskritt i utviklingen av effektive rengjøringssystem og alternative rengjøringsmidler. 

De viktigste innovasjonene er resirkuleringsanlegg integrert i våre rensesystem og bruken av mikroorganismer som bryter ned olje og fett på en naturlig måte, noe som legger til rette for lengre levetid og mindre bruk av kjemikalier. I tillegg er våre system enkle å bruke og har blitt designet for å imøtekomme de ulike kravene på arbeidsplassen og for å tilby det perfekte systemet for alle bruksområder. 

Våre rengjørings- og sveiseprodukter kan kategoriseres som Nature Boost, VOC-fri eller VOC-redusert, CLEAN BLUE, HAZMAT-redusert og NSF godkjent. Dette betyr at mange av produktene er basert på fornybare råvarer, lite eller ikke flyktige organiske forbindelser og at de kan øke energieffektiviteten. I tillegg er mange av våre produkter ikke merkepliktige i henhold CLP forordningen og enkelte av dem kan til og med benyttes i Næringsmiddelindustrien, noe som gjør dem til et effektivt men allikevel skånsomt alternativ til løsningsmidler, med et jevnt effektivitetsnivå. 

Vårt selskap har blitt tildelt priser for vår innovative styrke og engasjement innen miljøvern av den føderale regjeringen, Den Føderale Staten av Nordrhein-Westfalen, og av ulike kretser og satsninger. 

  • I 2005 ble vi tildelt Effizienz-Preis NRW (NRW Effektivitetspris) for vår BIO-CIRCLE delevasker som en miljøvennlig produktutvikling. 
  • I 2005 mottok vi også Deutscher Materialeffizienzpreis (Tysk Materialeffektivitetspris) for vår BIO-CIRCLE delevasker. 
  • I 2006 ble BIO-CIRCLE delevasker også belønnet med OÖ. Landespreis für Umwelt und Natur (Øvre Østerrikes Statspris for Miljø og Natur) i kategoreien klimavern / klimabesparelse av Bildungs- und Beratungseinrichtung für Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich (Institutt for Utdanning og Konsultasjon for Miljø- og Landskapsbeskyttelse i Øvre Østerrike).
  • I 2006 og 2007 ble vi tildelt Initiative Mittelstand med Innovationspreis im Bereich Umwelttechnik (Innovasjonspris i området for Miljøteknikk) for den effektive og økonomiske funksjonen til BIO-CIRCLE, BIO-CIRCLE II og BIO-CIRCLE Compact. 
  • I 2008 ble vi tildelt Industriepreis (Industri-prisen) for BIO-CIRCLE Turbo som en innovativ produktutvikling. 

Ideer driver oss fremover 

Inspirasjon og stimuli kan finnes overalt – i en telefonsamtale, i en kundesamtale, i et råd eller en tilfeldig bemerkning. 

Tiden står aldri stille og teknologien utvikler seg raskt. Hver idé kan åpne nye måter for oss og drive oss fremover. 

Vi søker hele tiden etter å optimalisere og utvikle våre system og produkter ytterligere. 

Også interne prosesser er inkludert i optimaliseringen: vi har for eksempel iverksatt en idé-ledelse ved vårt hovedkontor som hjelper å peke på nye stimuli og løsninger. 

Gjennom årlige prosjekter involverer vi også våre nyansatte og lærlinger i disse optimaliseringsprosessene og utvikler ideer til forbedring i emner som avfallsforebygging og helse og sikkerhet.