Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.

Power Cleaner DB

A01028

Lavtskummende rengjøringsmiddel for mekanisk rengjøring

Power Cleaner DB er et vannbasert og surt rengjøringsmiddel uten salpetersyrekomponenter som er spesielt utviklet for mekanisk rengjøring i HTW delevaskeren (Hot-Water Parts Washer) og for bruk i RWR (Pipe- and Heat Exchanger Cleaning Device) – rør- og varmevekslings rengjøringsenheter. Ved å kombinere forskjellige aktive ingredienser kan forurensninger som pigmenter, støv og metallspon fjernes. Også metalliske overflateoksider som rust og avleiringer løses opp effektivt. 

 • Lavtskummende 
 • For mekanisk fjerning av mineralske avleiringer 
 • Rengjøring av vakuumtoaletter eller spyling av rør og varmevekslere 
 • Spyling av resirkuleringssystemer 
 • Fasadevasking, grunnleggende rengjøring 
 • Avkalking av sprøyteavfettingssystemer (varmtvanns delevaskere) 
 • Uten saltsyre og VOC -fri 
 • Godkjent av Deutsche Bahn AG 

Product sizes

Plastkanne 10 l

Plastkanne 20 l

Plastfat 200 l

IBC 1000 l

Product Details

Det høyytelses, konsentrerte Power Cleaner DB benyttes i mekanisk rengjøring. Hovedsaklig i rør-...more
Power Cleaner DB

Det høyytelses, konsentrerte Power Cleaner DB benyttes i mekanisk rengjøring. Hovedsaklig i rør- og varmevekslings rengjøring og i sprøytebehandling, til effektiv fjerning av vanskelige mineralske forurensninger, grønske og biofilm. Takket være mekanisk hjelp kan også deler som er vanskelige å komme til rengjøres trygt. Spesielt i lukkede system der manuell rengjøring ikke er mulig oppnår kombinasjonen av rengjøringsmiddel og skyllemekanismer gode resultater. Power Cleaner DB har en utmerket kompatibilitet med innebygde materialer. Felles bruksområder ved sprøyterengjøring er f.eks. vedlikehold av vakuumtoaletter, pumper og vannmålere og fjerning av prosessrelatert korrosjon på produksjonsdeler. 

Related links to "Power Cleaner DB"

Tips & Hints

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen oder hochglanzpolierten Metallen einsetzen.

Seals of approval
Technical specificationmore

Technical specification

Material: aluminium, Iron, plastics, steel / stainless steel
Check material compatibility: non-ferrous metals, rubber, varnished surfaces, zinc-coated surfaces
Mechanics: automatic parts washing machine, immersion bath, manuel (hand wash), pipe- & heat exchanger cleaning, ultrasonic
Contamination: limescale, mineral deposits, rust, oxidations, discolouration
Cleaner basis: water-based acidic
NSF certified: yes
VOC Content: VOC reduced
Concentrate: dilutable
NSF: NSF A3 / 156735
Hazard warnings: Eye Dam. 1, Met. Corr. 1, Skin Corr 1A
Labeling: labelled
For bruk i RWR (Rør- og Varmevekslingsenhet) for rens av rør og fartøy, og i HTW (Varmtvanns...more

Field of application

 • For bruk i RWR (Rør- og Varmevekslingsenhet) for rens av rør og fartøy, og i HTW (Varmtvanns Delevasker) 
 • Kan benyttes ved mekanisk fjerning av kalk-, rust- og urinavleiringer (f.eks ved rengjøring av vakuumtoaletter eller spylerør) 
 • Avkalkning av sprayavfettingssystem (HTWs) 
For mekaniske bruksområder i RWR (Rør- og Varmevekslingsenhet) for rens av rør og fartøy, og i...more

Usage

 • For mekaniske bruksområder i RWR (Rør- og Varmevekslingsenhet) for rens av rør og fartøy, og i HTW 

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation