Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.
Power Cleaner KST

Power Cleaner KST

A10009

Rengjøring og spyling av kjølekanaler innen sprøytestøping

For rengjøring av innsiden av kjølekanaler i utstyr til plastsprøytestøping 

Power Cleaner KST er et miljøvennlig rengjøringsmiddel for rengjøring av innsiden av kjølekanaler 

i utstyr til plastsprøytestøping. Pålitelig fjerning av forurensninger og avleiringer. Middelet fjerner kalkavleiringer og korrosjon selv fra komplekse rørformer. Ingen behov for tidkrevende boring av kjølekanaler, ingen driftsstans. Økt bruker- og miljøsikkerhet takket være et lukket sløyfeanlegg. 

 • Maksimale resultat kombinert med RWR KST rengjøringsenhet 
 • Hemmer dannelse av slim- og biofilmer 

Product sizes

Plastkanne 20 l

Plastfat 200 l

IBC 1000 l

Product Details

Lavtskummende, surt, høyytelses rengjøringsmiddel, spesielt utviklet for mekaniske bruksområder...more
Power Cleaner KST

Lavtskummende, surt, høyytelses rengjøringsmiddel, spesielt utviklet for mekaniske bruksområder for rengjøring av innsiden av kjølekanaler i utstyr til plastsprøytestøping i kombinasjon med RWR KST rengjøringsenhet (Pipe- and Heat Exchanger Cleaning Device). Middelet gir optimale resultat i sink- og aluminiumsstøping og plastsprøytestøpingsprosesser. Fjerner kalkavleiringer, korrosjon, biofilm og mineralske avleiringer fra temperaturstyringsenheter, system og former. 

 • Miljøvennlig, vannbasert og surt rengjøringsmiddel 
 • Plastsprøytestøping, aluminiums- og sinkstøping 
 • For innvendig rengjøring av kjølekanaler temperaturstyringsenheter og system 
 • Fjerner kalkavleiringer og korrosjon, selv fra komplekse rørformer 
 • Ingen behov for tidkrevende boring av kjølekanaler
 • Ingen driftsstans
 • Økt bruker- og miljøsikkerhet og bedre kvalitet 
 • Maksimale resultat kombinert med RWR KST rengjøringsenhet 
 • Uten saltsyre og løsemiddelfri 
 • VOC-redusert
 • Økt støpeproduktivitet 
 • Lengre levetid for systemene 

Forurensninger som avleiringer av kjølevann og kjølevæske, kalkavleiringer, korrosjon, biofilmer og algedannelse fjernes effektivt. Det VOC-reduserte rengjøringsmiddelet skader ikke standard materialer. Den forlenger holdbarheten på formene og systemer og forbedrer kvaliteten. 

Middelet kan benyttes konsentrert i RWR KST -enheten. Forhåndsrengjøring fører til økt varmeveksling noe som igjen øker produktiviteten. Takket være det lukkede sløyfeanlegg (RWR KST) kommer ikke brukeren i kontakt med forurensninger og væske ved rengjøring av sprøytestøpingsformene. På denne måten økes bruker- og miljøsikkerheten. 

Related links to "Power Cleaner KST"

Seals of approval
Reduced volatile organic compounds
Technical specificationmore

Technical specification

Material: castings, Iron, steel / stainless steel
Mechanics: Dispozitive de curățare automată, immersion bath, RWR, ultrasonic
Labeling: minor lableing
Contamination: mineral and limescale residues, rust, oxidations, discolouration
Hazard warnings: Eye Irrit. 2, Met. Corr. 1, Skin Irrit. 2
Seal of approval: VOC reduced!
For rengjøring av innsiden av kjølekanalene i verktøy til plastsprøytestøping  Fjerner...more

Field of application

 • For rengjøring av innsiden av kjølekanalene i verktøy til plastsprøytestøping 
 • Fjerner effektivt kalkavleiringer, rust, oljer, mineralavleiringer og mye mer fra kjølekanalene 
 • Fjerner avleiringer selv fra komplekse rørgeometrier 
 • Uten saltsyre og løsningsmidler, derfor god materialkompatibilitet; overflater og pakninger blir ikke påvirket 
 • Kobber og messing friskes opp 
Bruk Power Cleaner KST konsentrert eller blandet i forhold opp til 1:5 i RWR KST...more

Usage

Bruk Power Cleaner KST konsentrert eller blandet i forhold opp til 1:5 i RWR KST rengjøringsenheten. 

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation