Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.
UNO S V

UNO S V

A00134

Kort produktbeskrivelse (2-3 setninger): 

Bio-Circle UNO S V er et rensemiddel for vanskelige forurensninger på vertikale eller skrånende overflater. Det vannbaserte, alkaliske rensemiddelet fjerner forurensninger som olje, fett, proteinrester, løsningsmidler, voks og malingsrester samt pigmentert blekk fra vertikale overflater. 

 • Vannbasert, alkalisk, universalt rensemiddel med god vedheft til vertikale flater 
 • Uten fosfater og løsemiddelredusert 
 • Fjerner olje, fett, proteinrester og pigmentert blekk
 • Kan benyttes på metall, treverk, plast, keramikk og mye mer 
 • NSF-registrert (Registreringsnr.: 142391, Kat. Kode: A1) 
 • Lite merking, ikke noe farlig stoff 

Product sizes

Handsprayflasche 1000 ml

Plastkanne 10 l

Plastkanne 20 l

Plastfat 200 l

Product Details

UNO S V er utviklet med de spesielle kravene til rensemiddel for rengjøring av vertikale og...more
UNO S V

UNO S V er utviklet med de spesielle kravene til rensemiddel for rengjøring av vertikale og skrånende overflater i tankene. Dens viskositet letter bruken på arbeidsstykker der vanlige rengjøringsmidler bare vil renne av. UNO S V danner en geleaktig film som fester seg til overflaten og gir dermed en optimal eksponeringstid. 

Siden det er et alkalisk, intensivt rensemiddel fjerner produktet vegetabilske og mineralske oljer og fett, proteinrester, slippmidler, røykrester og voks, ferske malingsrester og pigmentert blekk enkelt. Middelet kan brukes på de fleste forskjellige overflatematerialer, som f.eks. metall trevirke, plast og keramikk fordi det ikke renser på en aggressiv måte. Bare unngå å påføre konsentrat på overflater av aluminium eller sink – blandinger mellom 1:30 og 1:40 kan normalt benyttes uten uønskede effekter. Det anbefales å sjekke materialkompatibiliteten på et mindre synlig sted først. 

Rensemiddelet er svært miljøvennlig – det er biologisk nedbrytbart i henhold til EU-direktiver, 

ikke brennbart og uten fosfater og NTA (nitrilotrieddiksyre). 

Det er også NSF-registrert (Registreringsnr.: 142391, Kat. Kode: A1), så det kan anvendes som et universalt rengjøringsmiddel i Næringsmiddelindustrien. 

Produktet er også egnet for å bidra til en HAZMAT –reduksjon i bedriften: det er kun merket med et utropstegn (GHS07) og er heller ikke et farlig stoff med hensyn til transport og oppbevaring. 

VOC-andelen er kun 5%, noe som gjør produktet VOC-redusert og dermed egnet for å redusere mengden løsningsmidler og CHC (klorholdige hydrokarboner) i bedriften. 

Et kjapt blikk på egenskapene 

 • Vannbasert, alkalisk universalt rensemiddel
 • Uten fosfater og løsningsmiddelredusert
 • Blandbar med vann opp til 1:40 
 • Fjerner olje, fett, proteinrester og pigmentert blekk 
 • Kan benyttes på metall, treverk, plast, keramikk og mye mer 
 • God renseeffekt allerede ved romtemperatur  
 • NSF registrert (Registreringsnr.: 142391, Kat. Kode: A1)
 • Lite merking, ikke noe farlig stoff 

Related links to "UNO S V"

Seals of approval
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur
Suitable for use in the food industry
Reduced volatile organic compounds
Technical specificationmore

Technical specification

Material: plastics, steel / stainless steel
Contamination: dust, fingerprints, light residues, oil, grease, dirt, synthetic oils and greases, paint, ink, Proteins, blood, smoke and soot, Vegetable and/or animal grease
Seal of approval: Clean Blue, NSF, VOC reduced!
Hazard warnings: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2
Labeling: labelled
Mechanics: manuel (hand wash), manuel (hand wash) vertical surfaces
NSF: NSF A1 / 142391
UNO S V kan benyttes hvor vanlige rensemidler bare vil renne av. Den utmerkede adhesjonen til...more

Field of application

UNO S V kan benyttes hvor vanlige rensemidler bare vil renne av. Den utmerkede adhesjonen til vertikale flater fremmer lange eksponeringstider og dermed maksimal effekt. 

UNO S V er utviklet for manuelle bruksområder. Dens viskositet, som fremmer adhesjon til...more

Usage

UNO S V er utviklet for manuelle bruksområder. Dens viskositet, som fremmer adhesjon til vertikale flater, vil imidlertid reduseres etter hvert som produktet blir mer og mer fortynnet. Ved konsentrasjoner under 30% er viskositetseffekten nøytralisert. Ellers kan konsentrasjonen justeres etter forurensningen som skal fjernes og variere mellom en blanding på 1:3 og ufortynnet. 

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

For oss betyr bærekraft å ta ansvar

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation