Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.
STAR 200

STAR 200

A02078

Alkalisk rensemiddel for bruk i automatiske avfettingsprosesser. Velegnet til stål-, jern-, støpejerns- og syntetiske overflater. Universalt anvendbar til forhånds- og mellomrengjøring. 

 • Høyt konsentrert, vannbasert rensemiddel 
 • Demulgerende – resirkulering i rensebad er mulig 
 • Fosfatfri 

Product sizes

Plastkanne 20 l

Plastfat 200 l

IBC 1000 l

Product Details

Alkalisk (pH 13.5), høyt konsentrert og lavtskummende rensemiddel for mekanisk avfetting av...more
STAR 200

Alkalisk (pH 13.5), høyt konsentrert og lavtskummende rensemiddel for mekanisk avfetting av arbeidsstykker. Universalt anvendelig som rensemiddel til forhånds- og mellomrengjøring i metallindustrien. STAR 200 kan benyttes for å fjerne olje, fett og sot fra stål-, jern-, støpejerns- og plastoverflater. 

Rensemiddelet er uten flyktige organiske forbindelser (VOC-fri) og fosfater. 

De overflateaktive midlene stoffet inneholder er biologisk nedbrytbare i henhold til OECD direktivene. 

STAR 200 kan benyttes i: 

 • Enheter for ultralydsbad 
 • Varmtvanns delevaskere 
 • Linje- eller flerkammersystem 
 • Transportanlegg 
 • Sprøyter 
 • Brannslukkingssystem
 • Trykkvaskere 
 • Nedsenkningssystem

Effektiv 

Takket være dens demulgerende egenskaper kan det oppnås lang virkningstid fordi oppløst olje elimineres ved hjelp av en oljeseparator. 

Den høye konsentrasjonen av aktive ingredienser muliggjør fortynning med vann i forhold opp til 1:100, med typiske konsentrasjoner mellom 3 og 5%. Du kan bruke vanlig vann, men også demineralisert, destillert eller deionisert vann. 

Vi hjelper deg gjerne med titreringsforskrifter og –kurver for å kunne fastslå konsentrasjonen. 

STAR 200 er utviklet som et lavtemperatur rensemiddel og fremstår som effektiv allerede ved romtemperatur. 

Spesielle bruksområder

Spesielle vurderinger ble tatt under forhånds- og mellomrengjøring ved metallbearbeiding.

Et kjapt blikk på produktets egenskaper:

 • Høyt konsentrert, vannbasert rensemiddel 
 • Alkalisk 
 • Rengjør stål, jern, støpejern og plast 
 • Fjerner olje, fett, sot og proteinrester 
 • Demulgerende – resirkulering i rensekar er mulig 
 • Fosfatfri 
 • Kan benyttes som en erstatning for løsemidler 
 • Ideell til forhånds- og mellomrengjøring under metallbearbeiding 

Related links to "STAR 200"

Tips & Hints

Den Reiniger nicht Konzentriert auf Aluminium oder Verzinkten Oberflächen einsetzen. Vorab auf an einer unauffälligen Stelle Materialverträglichkeitstest durchführen.

Seals of approval
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur
Free from volatile organic compounds
Technical specificationmore

Technical specification

Material: Castings, Iron, Plastics, Steel / stainless steel
Mechanics: Dispozitive de curățare automată, Ultrasonic
Labeling: Labelled
Contamination: Dust, fingerprints, light residues, Oil, grease, dirt, synthetic oils and greases, Proteins, blood, Smoke and soot
Hazard warnings: Eye Dam. 1, Skin Corr 1A
Positiv-Icons: Clean Blue, VOC free!
Universalt anvendelig for bruk i automatiske delevaskere, for eksempel til forhånds- eller...more

Field of application

Universalt anvendelig for bruk i automatiske delevaskere, for eksempel til forhånds- eller mellomliggende rengjøringsprosesser i metallindustrien. 

Bare bland ut STAR 200 med vann i henhold til ønsket konsentrasjon og hell den inn i enheten....more

Usage

Bare bland ut STAR 200 med vann i henhold til ønsket konsentrasjon og hell den inn i enheten. Dersom rengjøringseffekten reduseres må det tilsettes mer væske eller skifte ut rensevæsken. 

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation