Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Article successfully added.
STAR 300

STAR 300

A02079

STAR 300 er et høyalkalisk, vannbasert rensemiddel for mekaniske avfettingsprosesser. 

Inneholder ingen fosfater eller løsemidler og er også VOC-fri. 

Fjerner til og med kraftige forurensninger slik som oljeavleiringer. 

 • For fjerning av kraftige forurensninger, som oljeavleiringer og harpiksdannelser 
 • Effektiv renseevne allerede ved konsentrasjoner fra 0.5% 
 • Demulgerende egenskaper muliggjør lang levetid i rensebad 

Product sizes

Plastkanne 20 l

Plastfat 200 l

IBC 1000 l

Product Details

STAR 300 er et høyt konsentrert, vannbasert og lavtskummende rensemiddel for mekaniske...more
STAR 300

STAR 300 er et høyt konsentrert, vannbasert og lavtskummende rensemiddel for mekaniske bruksområder i avfettingsprosesser. Det er høyt alkalisk (pH ca 14); inneholder ingen fosfater eller løsemidler og er også uten flyktige organiske forbindelser (VOC-fri). 

Kan benyttes til å fjerne meget kraftige forurensninger, slik som oljeavleiringer, harpiksdannelser og olje, fra stål-, rustfritt stål-, plast- og andre alkaliresistente overflater. 

Merk: Ikke bruk det konsentrerte rensemiddelet på aluminium eller sinkbelagte overflater! 

STAR 300 kan benyttes i: 

 • Enheter for ultralydsbad 
 • Varmtvanns delevaskere 
 • Linje- eller flerkammersystem 
 • Transportanlegg 
 • Sprøyter 
 • Brannslukkingssystem
 • Trykkvaskere 
 • Nedsenkningssystem

Effektiv 

Takket være dens demulgerende egenskaper kan det oppnås lang virkningstid fordi oppløst olje elimineres ved hjelp av en oljeseparator. 

Da STAR 300 er høyt konsentrert kan det brukes allerede ved konsentrasjoner fra 0.5%. 

Du kan bruke vanlig vann, men også demineralisert, destillert eller deionisert vann. 

Vi hjelper deg gjerne med titreringsforskrifter og –kurver for å kunne fastslå konsentrasjonen. 

Den optimale rengjøringstemperaturen oppnås allerede ved 60°C / 140°F. 

Spesielle bruksområder

Dette rensemiddelet er spesielt egnet for sofistikert rengjøring innen produksjon og vedlikehold. 

Et kjapt blikk på produktets egenskaper:

 • Fjerner meget kraftige forurensninger som oljeavleiringer og harpiksdannelser 
 • Velegnet for stål, rustfritt stål, syntetiske materialer og mye mer 
 • Kan benyttes f.eks. med spray-, sluse-, nedsenknings- og høytrykks rengjøringsenheter
 • Effektiv renseevne allerede ved konsentrasjoner fra 0.5%  
 • Optimal rengjøringstemperatur ved 60°C / 140°F 
 • Demulgerende egenskaper – lang levetid i rensebad kan oppnås

Related links to "STAR 300"

Tips & Hints

Den Reiniger nicht Konzentriert auf Aluminium oder Verzinkten Oberflächen einsetzen.

Seals of approval
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur
Free from volatile organic compounds
Technical specificationmore

Technical specification

Material: Castings, Iron, Steel / stainless steel
Contamination: Bitumen, heavy greases, crude oil, carbonized organic contaminations, Dust, fingerprints, light residues, Oil, grease, dirt, synthetic oils and greases, Proteins, blood, Smoke and soot
Positiv-Icons: Clean Blue, VOC free!
Hazard warnings: Eye Dam. 1, Met. Corr. 1, Skin Corr 1A
Labeling: Labelled
Mechanics: Dispozitive de curățare automată, High-pressure cleaning, Immersion bath, Spray cleaning systems, Ultrasonic
STAR 300 kan benyttes ved arbeid i automatiske delevaskere. Rengjøring er mulig i prosessflyten...more

Field of application

STAR 300 kan benyttes ved arbeid i automatiske delevaskere. Rengjøring er mulig i prosessflyten innen produksjon men også innen vedlikehold. 

Bare bland ut STAR 300 med vann i henhold til ønsket konsentrasjon og hell den inn i enheten....more

Usage

Bare bland ut STAR 300 med vann i henhold til ønsket konsentrasjon og hell den inn i enheten. Dersom rengjøringseffekten reduseres må det tilsettes mer væske eller skifte ut rensevæsken.

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation