Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Service / Vedlikehold

Som din bil, krever BIO-CIRCLE også regelmessig rengjøring og vedlikehold for å sikre optimal drift av enheten. For dette tilbyr vi deg nå en spesiell service som inkluderer:

  • Ut- og innvendig rengjøring av BIO-CIRCLE med miljøvennlige Bio-Circle produkter
  • Kontroll av alle fuksjoner
  • Rengjøring av oksygenklosser, slanger, pumper, etc.
  • Filtrering/rensing av BIO-CIRCLE væsken med proffesjonelt utstyr
  • Fjerning av bunnslam
  • Etterfylling av væske om nødvendig til optimalt nivå

Vi tilbyr forskjellige serviceintervaller.

Din Kontakt

Hvis du fortsatt har spørsmål eller tilleggsinformasjon, kan du kontakte oss via telefon eller e-post. Vi gleder oss til å hjelpe deg med ord og gjerninger.

  • Telefon: +47 33 36 07 70
  • E-Mail: info@interflon.no

kontakt oss