Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

RWR - und RWR - KST Familie

RWR system fra Bio-Circle er den perfekte løsningen for å rense interne kretssystem uten demontering. RWR KST systemet er tilpasset de spesifikke kravene til rengjøring av kjølekanaler i plast sprøytestøpeformer. Det øker kjøleeffekten, reduserer avfallmengde og bidrar til en høyere produksjonsmengde. 

Mer

FORDELENE

  • System for rensing av kjølekanaler i plast sprøytestøpeformer 
  • Fjerner kalkavleiringer og korrosjon fra interne kretssystem 
  • Ingen tidkrevende demontering – bare monter en tilførsels- og returslange og start rensingen
  • Renser og spyler system etter prinsippet orbital rengjøring 
  • Tids- og kostnadsbesparende 
  • Renser også komplekse rørgeometrier 
  • Mobilt 
PRODUKTENE
RWR-80 L, Pipe and Heat Exchanger
-
RWR-80 L KST Manuell
-
RWR-80 L KST Dual Automatik
-