Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

FT -Final Touch

Det hurtigtørkende alternativet til løsemiddel 

Rengjøringsmidlene i FT –serien brukes hovedsakelig til forbehandling av overflater og er egnet for å fjerne limrester eller forurensninger forårsaket av bearbeidingsoljer. De blir blant annet brukt for rengjøring og avfetting før maling, liming, merking eller lakkering. De fjerner rester som har en negativ effekt på adhesjonsevnen til materialer som skal påføres overflater. For sluttrengjøring fjernes fingeravtrykk, støv og lettere oljer effektivt. 

Egenskaper til FT rengjøringsmidler 

FT 100 og FT 300 rengjør uten overflateaktive midler og anvendes spesielt på glatte og blanke overflater som glass og metall. I tillegg kan FT 100 brukes i Næringsmiddelindustrien.

FT 200 og FT 400 er fosfatfri og gir den rengjorte overflaten en midlertidig korrosjonsbeskyttelse. 

FT 200 fordamper veldig raskt; FT 400 fjerner også ekstremt vanskelige forurensninger. 

Korrosjonshemmere sørger for kortvarig oppbevaring mellom avfetting og nedstrømsprosesser.

De overflateaktive stoffene i stoffet er biologisk nedbrytbare i henhold til Regulering av Rengjøringsmidler. 

De alkaliske midlene i F-serien er vannbasert og et effektivt alternativ til vanlige løsningsmidler, cellulosetynnere og kaldavfettingsmidler. De er ikke brennbare og tørker betydelig raskere enn andre vannbaserte produkter. 

Denne produktserien er enkel å bruke fordi midlene kan påføres direkte. Å fortynne dem er ikke nødvendig. Etterlater ingen striper, flekker og praktisk talt ingen rester. 

VOC reduksjonen eller det lave VOC innholdet og klassifiseringen som ikke merkepliktig i henhold til CLP forordningen fremmer beskyttelse av helse, miljø og sikkerhet. 

Dette gjør produktene trygge å bruke og fordelaktige for brukerens helse. 

Ingen farlige stoffer betyr at ikke bare oppbevaring men også transport blir mye enklere, noe som bidrar til kostnadsreduksjoner: Ved å bruke de vannbaserte rengjøringsmidlene i FT-serien som erstatning for løsemidler sparer både avhendings- og lagringskostnader, samt opplærings-, forsikrings- og transportkostnader. Dessuten, hvis de anvendes optimalt, kan forbruket av rengjøringsmidler reduseres med 50% sammenlignet med vanlige løsningsmidler. 

Mer

FORDELENE

  • Erstatning for løsemidler, cellulosetynnere og kaldavfettingsmidler
  • Reste-, stripe- og flekkfri rengjøring
  • Hurtigtørkende 
  • Ferdigblandet, klar til bruk
  • Ikke merkepliktig i henhold til CLP forordningen 
  • VOC-redusert eller lavt VOC innhold
  • Sikker og lett å bruke
  • Uten fosfater eller overflateaktive stoffer 
  • Forbedret Helse, Miljø og Sikkerhet
  • Ingen HAZMAT betyr reduserte kostnader
PRODUKTENE
FT 100
-
FT 300
-
FT 200
-
FT 400
-