Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

CB 100

Klar til bruk, Nature Boost rengjørings- og avfettingsmidler med naturlige fettoppløsende egenskaper for manuelle og mekaniske bruksområder. 

De effektive, ikke merkepliktige rengjøringsmidlene i CB 100 –serien er utviklet på en slik måte at sørger for maksimal sikkerhet for brukeren samtidig som de reduserer de miljømessige påvirkningene til et minimum. Basert på fornybare råmaterialer er de vannbaserte løsningsmiddelfrie eller –reduserte rengjøringsmidlene spesielt velegnet for fjerning av vanskelige forurensninger og overflaterester som kan oppstå innen industri og handel. 

Spesielt fett som er vanskelig å fjerne, gummimerker, asfalt- og voksrester, oljer og pasta fjernes på en naturlig og sikker måte fra stål, rustfritt stål, aluminium og andre metalloverflater. Overflaten skades ikke av rengjøringsmidlene og det originale utseendet gjenopprettes. De er ferdigblandet, klare til bruk, noe som hjelper å forhindre feil ved blanding og deres rengjøringsegenskaper kan utnyttes fullt ut. 

De er spesielt velegnet som et miljøvennlig alternativ til rengjøringsmidler som inneholder VOC og parafin i metallbearbeidingsindustrien, bil- og luftfartsindustrien og også innen vedlikehold og innen service som passasjer- og godstransport. Deres utmerkede oppløsningsegenskaper gjør at de fjerner kraftige forurensninger med fett, olje, lim og lakk/maling fra støpeformer og deler og forbereder delene for videre behandling. 

CB 100 er gjenvinnbare og ikke brennbare, derfor er de også godt egnet for manuell og mekanisk delevasking, f.eks. i en BIO-CIRCLE delevasker eller i CLEAN BOX Max og for vedlikehold og service av maskindeler og motorer. De har lang levetid og de miljø- og brukervennlige rengjøringsegenskapene vil ikke endres. 

Mer

FORDELENE

  • For fjerning av kraftige forurensninger som spesielt fett som er vanskelig å fjerne, gummimerker, asfalt- og voksrester, olje og pasta 
  • Vedlikehold av motorer 
  • Kraftig oppløsningseffekt med konstant gode rengjøringsegenskaper 
  • Lang levetid, resirkulerbar 
  • Erstatter parafin og løsemidler 
  • Ikke merkepliktig iht. CLP -forordningen 
  • For manuell og mekanisk bruk
PRODUKTENE
CB 100
-
CB 100 Alu
-