Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

RWR-80 L KST Manuell

G29027

RWR system fra Bio-Circle er den perfekte løsningen for rens av interne kretssystem uten demontering. RWR KST –systemet er tilpasset de spesifikke kravene til rengjøring av kjølekanaler i plaststøpeformer. Det øker kjøleeffekten, dette reduserer avfallsmengden og bidrar til en høyere produksjonsmengde. 

  • System for rensing av kjølekanaler i plaststøpeformer 
  • Fjerner kalk og korrosjon fra interne kretssystemer 
  • Ingen tidkrevende demontering – bare monter en tilførsels- og returslange og start rensingen 

Product Details

RWR KST rør-renseutstyr fra Bio-Circle er høyt spesialiserte system for rensing av kjølekanaler...more
RWR-80 L KST Manuell

RWR KST rør-renseutstyr fra Bio-Circle er høyt spesialiserte system for rensing av kjølekanaler i plastsprøytestøpingssektoren. Med tiden har rust, kalk og andre forurensninger som mikroorganismer en tendens til å bygge seg opp i plaststøpeformer. Type forurensning avhenger av kjølevæsken som benyttes. 

Før i tiden ble tap i kjøleeffektiviteten akseptert helt til formen måtte demonteres, noe som var en omfattende prosess, for så å fjerne forurensningene i en tidkrevende prosedyre før montering av formen igjen. Dette var ikke bare veldig arbeidskrevende men kunne også føre til produksjonsstans eller skade / ødelegge formen. 

Med RWR KST -systemet hører den kjedelige og tidkrevende vedlikeholdsmetoden fortiden til. 

Rørrensningsanordningen kobles ganske enkelt til formen ved hjelp av et tilførsels- og et returrør. 

Dette systemet vil deretter pumpe rensevæsken gjennom formen og dermed rengjøre fra innsiden uten demontering.

Slangene har en diameter på 1/2” og systemets nyttevolum er ca. 60 liter. Dette betyr at en rekke sprøytestøpingsformer kan rengjøres. Den fabrikkinnstilte rengjøringstemperaturen er 60°C / 140°F, men den kan justeres mellom 30°C / 86°F og 90°C / 194°F.

Et kjapt blikk på de viktigste tekniske detaljene: 

  • 1/2” slangediameter 
  • 60 liter nyttevolum
  • 400 V / 50 Hz strømforsyning
  • Fabrikkinnstilling satt til en optimal på 60°C / 140°F (justerbar mellom 30°C / 86°F og 90°C / 194°F) 

Spesielle egenskaper for plaststøpingssektoren 

RWR KST er tilpasset de spesielle kravene til plastinnsprøyting: Ved hjelp av dens pulserende pumping bidrar AODD pumpen til ekstremt effektiv rengjøring av små kjølekanaler allerede ved svært lav strømningshastighet. Dette er spesielt nyttig når det gjelder rensing av bøyde kjølekanaler. 

Digital strømningsmåler 

Alle systemene er utstyrt med en digital strømningsmåler. Den måler gjennomstrømningen gjennom komponenten og kan dermed fastslå om rengjøringen er fullført (gjennomstrømning forblir konstant) eller om den fortsatt pågår (gjennomstrømningen øker).

System med merket “Dual” påfestet har også en separat krets med en sentrifugalpumpe for nøyaktig gjennomstrømningsbestemmelse. På denne måten kan en konsekvent gjennomstrømning defineres for hver form. 

Trykkluftsomkobling 

Etter rens vil en integrert trykkluftsomkobling blåse resterende rensevæske ut av formen og tilbake til tanken. På denne måten blir ikke noe rensemiddel bortkastet. 

Endring av strømningsretningen 

I tilfelle en kanal blir fullstendig tilstoppet av oppløste forurensninger kan en endring i strømningsretningen bidra til å skylle de oppløste partiklene ut av formen i motsatt retning. Endringen i strømningsretningen kan utføres enten manuelt ved å vippe opp to kuleventiler, eller automatisk. Systemene med den automatiske funksjonen kan identifiseres med merket “Automatic” påfestet. Automatisk endring av strømningsretningen skjer ved definerte intervall. 

Integrert spyleenhet for korrosjonsbeskyttelse 

For å kunne beskytte støpeformen mot ny korrosjon bør eventuell gjenværende rensevæske inne i formene nøytraliseres. Til dette kan du enten skylle med to separate slanger for å spyle med korrosjonsbeskyttelse eller bruke den integrerte spylingsenheten. På system med separate slanger gjøres dette ved å bytte slanger, på systemer med integrert spylingsenhet simpelthen vipp opp en spak. 

System med “Dual” påfestet er bestandig utstyrt med en integrert spylingsenhet. 

Har du spørsmål vedrørende å finne den riktige enheten? Vi hjelper deg gjerne! 

Riktig rensemiddel for sektoren for plaststøpingsformer 

Å velge rett rensemiddel er like viktig som å velge riktig enhet for prosessen. 

For bruksområder innen sektoren for plaststøpingsformer er følgende rensemidler egnet for bruk i RWR KST: 

  • Power Cleaner KST – tilpasset spesielle krav i plastsektoren 
  • Power Cleaner 150 – det ikke-merkepliktige alternativet 

Related links to "RWR-80 L KST Manuell"

Seals of approval
Stainless Steel
Technical specificationmore

Technical specification

Type of Contamination: Limescale, rust (mineral), Oil, grease
Amount of pieces: Individual parts, Small Series, small quantities
Positiv-Icons: Stainless Steel
RWR KST er utviklet for sprøytestøpingssektoren. Det er imidlertid også universalt anvendelig...more

Field of application

RWR KST er utviklet for sprøytestøpingssektoren. Det er imidlertid også universalt anvendelig der trange kjølekanaler krever rengjøring.

Et kjapt blikk på systemene:

 

RWR-80 L KST Manual

RWR-80 L KST Dual Manual

RWR-80 L KST Automatic

RWR-80 L KST Dual Automatic

Digital strømnings-måler

Inkludert

Trykklufts-omkobling

Inkludert

Endring av strømningsretning

Manuell

Manuell

Automatisk

Automatisk

Spyleenhet for korrosjons-beskyttelse

Valgfri (separat eller integrert)

Integrert

Valgfri
(separat eller integrert)

Integrert

Strømningsmåler under konstant trykk (sentrifugal-pumpe)

Nei

Ja

Nei

Ja

 

Dersom du er i tvil er du velkommen til å kontakte oss. Våre eksperter vil gjerne gi deg råd angående dine individuelle utfordringer. 

Bare fyll RWR KST systemet med den rette rensevæsken. Så fort det minimale påfyllingsnivået er...more

Usage

Bare fyll RWR KST systemet med den rette rensevæsken. Så fort det minimale påfyllingsnivået er nådd vil oppvarmingen starte. 

Allerede under oppvarmingsperioden kan systemet kobles til formen via de to slangene og dermed starte rensingen. 

De Automatiske modellene endrer regelmessig strømningsretninger. I den manuelle modellen kan strømningsretninger skiftes dersom pumpen operer mer sakte plutselig. Dette indikerer tilstopping og endring av strømningsretninger vil normalt eliminere slike tilstoppinger. Eller man kan endre strømningsretningen halvveis ut i den normale rengjøringen. 

Etter rengjøring fjernes eventuelt resterende rensevæske fra formen ved hjelp av trykkluftsomkoblingen. 

Deretter anbefaler jeg å nøytralisere formen for å forhindre ny korrosjon. På enheter med integrert spyleenhet bare velg den andre kretsen og spyl med korrosjonsbeskyttelse i en kort periode. På modeller med separate kretser bare bytt om slangene og start spyleprosessen. 

Etter dette er formen klar til bruk.

Viewed

VÅRE BADGER
Low application temperature, energy-saving, water-saving

Low application temperature, energy-saving, water-saving

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

From renewable raw materials, non-flammable, VOC-free, non-marking

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Suitable for the food industry, miscible with water, can be rinsed without residue

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation

Free from / reduced volatile organic compounds according to EU regulation